DUK
Automobilio konfigūracija
Automobilio konfigūracija

Čia galite rasti kai kurių pasirenkamų automobilio funkcijų sąrašą. Kiekviename automobilye, priklausomai nuo komplektacijos ir šalies, kuriai skirtas automobilis, funkcijos gali skirtis.

E60, E61, E63, E64

Signalizacija

Trumpas aprašymas

Judėjimo salone daviklis

Judėjimo salone daviklis gali būti išjungtas. Tai patogu, jei automobilyje paliekate gyvūnus.

Automobilio posvyrio daviklis

Automobilio posvyrio daviklis gali būti išjungtas. Tai patogu, jei dažnai naudojatės keltais.

Signalizacijos išjungimas tik nuotolinio valdymo pultu.

Signalizacija išjungiama tik nuotolinio valdymo pultu arba rakteliu ir nuotolinio valdymo pultu.

 

Centrinio užrakto sistema

Trumpas aprašymas

Saugus bagažinės atidarymas

Bagažinė gali būti atidaroma nuotolinio valdymo pultu tik tada, kai automobilis yra atrakintas.

 

Elektriniai langai ir liukas

Trumpas aprašymas

Patogus langų uždarymas/atidarymas

Langai gali būti atidaryti/uždaryti trumpai spustelėjus jų atidarymo/uždarymo mygtukus.

Kiekviena iš šių funkcijų gali būti parenkama atskirai kiekvienam langui.

Patogus langų atidarymas nuotolinio valdymo pultu

Langai gali būti atidaryti nuotolinio valdymo pulte laikant automobilio atrakinimo mygtuką.

Patogus langų uždarymas centrinio užrakto mygtuku

Langai gali būti uždaryti paspaudus ir laikant centrinio užrakto mygtuką

Veidrodėlių užlenkimas

Veidrodėliai yra užlenkiami uždarant automobilį.

 

Lauko ir vidaus apšvietimas

Trumpas aprašymas

Dienos žibintų funkcija

Dienos žibintai yra automatiškai įjungiami įjungus degimą, kai šviesos jungiklis yra antroje padėtyje. Žibintai išjungiami išjungus degimą.

Automatinių dienos žibintų jautrumas

Padidintas automatinių dienos žibintų įjungimo jautrumas

 

Klimato kontrolė

Trumpas aprašymas

Automatinis kondicionieriaus įjungimas AUTO režime

Automatinis kondicionieriaus įjungimas AUTO režime gali būti išjungtas arba įjungtas.

Automatinio oro srauto stiprumo reguliavimas

Automatinis oro srauto stiprumo reguliavimas gali būti išjungtas

Automatinės recirkuliacijos režimo atmintis

Automatinės recirkuliacijos režimas nėra išjungimas išjungiant variklį.

Išjungimo atmintis

Klimato kontrolė nėra automatiškai įjungiama įjungus degimą

Temperatūros reguliavimo korekcija

Temperatūros parodymai gali būti koreguojami

E65, E66

Signalizacija

Trumpas aprašymas

Judėjimo salone daviklis

Judėjimo salone daviklis gali būti išjungtas. Tai patogu, jei automobilyje paliekate gyvūnus.

Automobilio posvyrio daviklis

Automobilio posvyrio daviklis gali būti išjungtas. Tai patogu, jei dažnai naudojatės keltais.

Signalizacijos išjungimas tik nuotolinio valdymo pultu.

Signalizacija išjungiama tik nuotolinio valdymo pultu arba rakteliu ir nuotolinio valdymo pultu.

Signalizacijos įjungimo patvirtinimas šviesomis

Signalicazijos įjungimas yra patvirtinamas avarinio signalo šviesomis kai visos automobilio durys yra uždarytos.

Signalizacijos išjungimo patvirtinimas šviesomis

Signalicazijos išjungimas yra patvirtinamas avarinio signalo šviesomis.

Automobilio užrakinimo/atrakinimo patvirtinimas šviesomis

Automobilio užrakinimas/atrakinimas yra patvirtinamas avarinio signalo šviesomis.

Signalizacijos įjungimo patvirtinimas garsu

Signalicazijos įjungimas yra patvirtinamas garso signalu kai visos automobilio durys yra uždarytos.

Signalizacijos išjungimo patvirtinimas garsu

Signalicazijos išjungimas yra patvirtinamas garso signalu.

 

Centrinio užrakto sistema

Trumpas aprašymas

Automobilio užrakinimas, jeigu durys nebuvo atidarytos

Jeigu automobilis buvo netyčia atrakintas, ir 2 minučių laikotarpyje nebuvo atidarytos jokios durys, automobilis yra užrakinamas.

Automobilio užrakinimas pradėjus važiuoti

Automobilis yra automatiškai užrakinamas pajudėjus iš vietos. Esant reikalui automobilį galima atrakinti iš vidaus.

Dviejų režimų centrinis užraktas

Pirmą kartą atrakinus automobilį yra atrakinamos tik vairuotojo durys. Norint atrakinti kitas duris reikia atrakinti dar kartą.

Papildoma nuotolinio valdymo funkcija

Paspaudus ir palaikius atrakinimo mygtuką atliekama viena iš šių funkcijų:

 • atidaroma bagažinė
 • atidaromas langas
 • niekas neatliekama (funkcija išjungta)

Automobilio atrakinimas užgesinus variklį

Užgesinus variklį automobilis yra automatiškai atrakinamas

Automobilio atrakinimas ištraukus raktelį iš spynelės

Ištraukus raktelį iš spintelės automobilis yra atrakinamas, jeigu is buvo užrakintas centrinio užrakto mygtuku

Automatinis vairo pakėlimas/pastūmimas

Vairas yra automatiškai pakeliamas/pastumiamas į šoną. Tai palengvina vairuotojo įlipimą į automobilį

 

Elektriniai langai ir liukas

Trumpas aprašymas

Patogus langų uždarymas/atidarymas

Langai gali būti atidaryti/uždaryti trumpai spustelėjus jų atidarymo/uždarymo mygtukus.

Kiekviena iš šių funkcijų gali būti parenkama atskirai kiekvienam langui.

Patogus langų atidarymas nuotolinio valdymo pultu

Langai gali būti atidaryti nuotolinio valdymo pulte laikant automobilio atrakinimo mygtuką.

Patogus langų uždarymas centrinio užrakto mygtuku

Langai gali būti uždaryti paspaudus ir laikant centrinio užrakto mygtuką

Patogus liuko uždarymas/atidarymas centrinio užrakto mygtuku

Liukas gali būti uždarytas/atidarytas nuotolinio valdymo pultu.

Veidrodėlių užlenkimas

Veidrodėliai yra užlenkiami uždarant automobilį.

 

Lauko ir vidaus apšvietimas

Trumpas aprašymas

Tolygus salono apšvietimo įjungimas/išjungimas

Tolygus salono apšvietimo įjungimas/išjungimas gali būti įjungtas arba išjungtas

Dienos žibintų funkcija

Dienos žibintai yra automatiškai įjungiami įjungus degimą, kai šviesos jungiklis yra antroje padėtyje. Žibintai išjungiami išjungus degimą.

„Palydėk mane namo“ funkcija

 

Funkcija „palydėk mane namo“ yra aktyvuojama jei, esant išjungtam automobiliui, yra pamirksima ilgosiomis šviesomis

Kelio apšvietimo funkcija


Kelio apšvietimo funkcija yra aktyvuojama jei, esant išjungtam automobiliui, yra pamirksima ilgosiomis šviesomis. Tada trumpam yra įjungiamos trumposios ir gabaritinės šviesos.

Automatinių dienos žibintų jautrumas

Padidintas automatinių dienos žibintų įjungimo jautrumas

Patogus posūkių signalas

Kai posūkių rankenėlė yra trumpam palenkiama, posūkių signalas sumirksi vieną arba tris kartus.

Automatinių dienos žibintų jautrumas

Padidintas automatinių dienos žibintų įjungimo jautrumas

 

Valytuvai

Trumpas aprašymas

Priekinio stiklo valymo intervalo padidinimas sustojus

 

Kai automobilis nejuda, priekinis stiklas yra valomas rečiau

 

Klimato kontrolė

Trumpas aprašymas

Klimato kontrolės išjungimas

Klimato kontrolė gali būti išjungiama sukant valdymo rankenėlę

Individualus klimato kontrolės režimas

Naudojant skirtingus raktelius klimato kontrolės režimai yra išsaugomi kiekvienam rakteliui atskirai

Automatinio oro srauto stiprumo reguliavimas

Automatinis oro srauto stiprumo reguliavimas gali būti išjungtas

Automatinės recirkuliacijos režimo atmintis

Automatinės recirkuliacijos režimas nėra išjungimas išjungiant variklį.

Temperatūros reguliavimo korekcija

Temperatūros parodymai gali būti koreguojami

Automatinis kondicionieriaus įjungimas

Kondicionierius yra įjungiamas kai:

 • įjungiamas degimas
 • paspaudžiamas įjungimo mygtukas

Automatinis klimato kontrolės įjungimas

Klimato kontrolė yra įjungiama kai:

 • įjungiamas degimas
 • paspaudžiamas įjungimo mygtukas

 

Sėdynių ir veidrodėlių atmintis

Trumpas aprašymas

Automatinis reguliavimas

Sėdynių, veidrodėlių ir vairo padėtis yra automatiškai atreguliuojama kai:

 • automobilis atrakinamas rakteliu
 • automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo pultu

 

Parkavimo atstumų matavimo sistema

Trumpas aprašymas

Garso signalo lygis

Parenkamas atstumų matavimo sistemos garso lygis

MINI

Centrinio užrakto sistema

Trumpas aprašymas

Automobilio užrakinimas, jeigu durys nebuvo atidarytos

Jeigu automobilis buvo netyčia atrakintas, ir 2 minučių laikotarpyje nebuvo atidarytos jokios durys, automobilis yra užrakinamas.

Automobilio užrakinimas pradėjus važiuoti

Automobilis yra automatiškai užrakinamas pajudėjus iš vietos. Esant reikalui automobilį galima atrakinti iš vidaus.

Dviejų režimų centrinis užraktas

Pirmą kartą atrakinus automobilį yra atrakinamos tik vairuotojo durys. Norint atrakinti kitas duris reikia atrakinti dar kartą. Ši funkcija veikia tik rakinant automobilį raktu.

Papildoma nuotolinio valdymo funkcija

Paspaudus ir palaikius atrakinimo mygtuką atliekama viena iš šių funkcijų:

 • atidaroma bagažinė
 • atidaromas langas
 • niekas neatliekama (funkcija išjungta)

Automobilio atrakinimas užgesinus variklį

Užgesinus variklį automobilis yra automatiškai atrakinamas

Automobilio atrakinimas ištraukus raktelį iš spynelės

Ištraukus raktelį iš spintelės automobilis yra atrakinamas, jeigu is buvo užrakintas centrinio užrakto mygtuku

 

Elektriniai langai ir liukas

Trumpas aprašymas

Patogus liuko atidarymas/uždarymas/pakėlimas

Liukas atidaromas/uždaromas/pakeliamas trumpai spustelėjus jo atidarymo/uždarymo/pakėlimo mygtuką.

Kiekviena iš šių funkcijų gali būti parenkama atskirai.

Patogus langų uždarymas/atidarymas rakteliu

Langai gali būti atidaryti/uždaryti laikant raktelį atrakinimo/užrakinimo padėtyje.

Kiekviena iš šių funkcijų gali būti parenkama atskirai.

Patogus langų uždarymas centrinio užrakto mygtuku

Langai gali būti uždaryti paspaudus ir laikant centrinio užrakto mygtuką

 

Lauko ir vidaus apšvietimas

Trumpas aprašymas

Dienos žibintų funkcija

Dienos žibintai yra automatiškai įjungiami įjungus degimą, kai šviesos jungiklis yra antroje padėtyje. Žibintai išjungiami išjungus degimą.

„Palydėk mane namo“ funkcija

 

Funkcija „palydėk mane namo“ yra aktyvuojama jei, esant išjungtam automobiliui, yra pamirksima ilgosiomis šviesomis

Automatinių dienos žibintų jautrumas

Padidintas automatinių dienos žibintų įjungimo jautrumas

 

Valytuvai

Trumpas aprašymas

Priekinio stiklo valymo intervalo padidinimas sustojus

 

Kai automobilis nejuda, priekinis stiklas yra valomas rečiau

 

Garsiniai įspėjimai

Trumpas aprašymas

Mažo kuro kiekio įspėjimas

Garsiniu signalu pranešama apie mažą kuro kiekį bake

 

Parkavimo atstumų matavimo sistema

Trumpas aprašymas

Atbulinio bėgio signalas

Trumpu garso signalu pranešama apie įjungta atbulinį bėgį

Garso signalo lygis

Parenkamas atstumų matavimo sistemos garso lygis

 

Matavimo vienetai ir kalba

Trumpas aprašymas

Kuro sąnaudų matavimo vienetai

Kuro sąnaudos gali būti atvaizduojamos šiais vienetais:

 • litrai/100 km
 • mylios
 • km/litrui

Atstumas

Atstumas atvaizduojamas kilometrais arba myliomis

Laiko formatas

Laiko formatas gali būti 12 arba 24 valandų

Temperatūra

Temperatūra atvaizduojama Celsijaus arba Farenheito vienetais

 

Navigacijos sistema

Trumpas aprašymas

Mekos kryptis

Navigacijoje nurodoma Mekos miesto kryptis

 

E38

Informacija ruošiama

E39

Informacija ruošiama

E46

Informacija ruošiama

E53

Informacija ruošiama

E83

Informacija ruošiama

E85, E86

Informacija ruošiama


PRADŽIA
PASLAUGOS
KONTAKTAI
APIE ĮMONĘ
ATSILIEPIMAI
GALERIJA
DUK
ejs